Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, det finns alltså inga krav på att man måste tillhöra en jaktklubb.
Som medlem får du använda banan och målmaterial, för inskjutning av vapen.
Du får gratis banavgift vid skytte på älgbanan. 2022 ingår obegränsat antal skjutserier för betalande medlemmar, övriga betalar 40 kr per skjutserie. Ammunition kaliber 6,5 kostar 10 kr per skott.
Du får delta på klubbmästerskap.
Du hjälper till på arbetsdagar efter egen förmåga. Du erbjuds förmånliga priser på ammunition när vi beställer till klubben.

Årsavgift, som beslutas av styrelsen för ett år i taget. För 2022 gäller avgiften 300 kr. Sätts in på konto 8284-2, 04 690 769-7 eller på Swish nr: 123 25 80 686.

Bli medlem genom att maila till tony.rick@telia.com, uppge:
Namn
Adress
Jaktklubb
Mobilnr
Mailadress

Vid inbetalning av avgiften: Uppge för och efternamn, så vi vet vem som betalt avgiften.                                                           

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.