Skytte

Priser 2021
Betalande medlemmar: gratis, obegränsat antal skjutserier
Övriga: 40 kr per skjutserie

Ammunition (kaliber 6,5): 10 kr per skott