Utbildning och examensprov för jägarexamen

Högviltprov

Anmälan till Leif ”Emil” Lennartsson på tel. 0703261159

Eller på mail emiliettinga@hotmail.com

Älgskytte träning

Det finns ett par platser kvar för träning inför Högviltprov.

Anmälan till Tony Rick på tel. 070-2016825 eller tony.rick@telia.com

Hagelprov

Grundprov hagel.

Anmälan till Leif ”Emil” Lennartsson på tel. 0703261159

Eller på mail emiliettinga@hotmail.com