Öppet tider

Här kommer årets öppettider.
Skjuttider är lika som i fjol.
Måndag och onsdag 09:00-20:00
Lördag och söndag 09:00-15:00
Tisdag, torsdag och fredag skjutförbud.